Logotype for print

Vägledning för bedömning av smärta

För att kunna bedöma funktionsnedsättningen för smärtan bör den vara väl beskriven i invaliditetsintyg eller annan utredning.

I utredningen bör följande uppgifter finnas:

1. Klassifikation av smärtan, framförallt om det föreligger en neuropatisk smärtkomponent.

2. Vid neuropatiska smärtkomponent hur har den fastställts i den kliniska undersökningen

3. Evaluering av de objektiva fynden inte bara en beskrivning att känselstörning föreligger, är den förenlig med neurologiskt sensoriskt symtom eller är det en följd av hög smärtintensitet? Intensitet av smärta mätt med Visuell Analog Skala, VAS

4. En beskrivning av temporala förloppet, hur har smärtan utvecklats över tid i intensitet och utbredning

5. Om smärta i flera lokaler, vilken smärta är mest funktionshindrande