Logotype for print

Projekt: Varför hemförsäkring?

Idag finns det cirka 400 000 personer som saknar en hemförsäkring, vilket är 3,5 procent av Sveriges befolkningen. Svensk Försäkring driver projektet Varför hemförsäkring? som är ett branschgemensamt projekt för att minska gruppen som saknar hemförsäkring.

Projektets målsättning är att minska andelen oförsäkrade människor i Sverige för att fler ska ha ett grundläggande skydd i form av en hemförsäkring. Det grundläggande försäkringsskyddet i hemförsäkringen består av många delar för den försäkrades trygghet om något oväntat händer. En hemförsäkring är något som samhället förväntar sig att alla tecknar och flera sociala skydd utgår ifrån att en sådan finns.

Svensk Försäkring har tagit fram ett informationsblad samt film tillsammans med sina medlemsföretag som pekar på vikten av att ha en hemförsäkring. Materialet är framtaget specifikt för de målgrupper som saknar hemförsäkring utifrån en insiktsstudie som genomfördes 2022.

Syftet är att nå så många oförsäkrade personer som möjligt därför är materalet fritt att använda i sin helhet eller i delar. Du får även använda texter och illustrationer i eget material om hemförsäkring.

Materialet består av

Informationssida för målgruppen

I Affischer/Informationsbladet finns en QR-kod som går till en informationssida för målgruppen. Här berättar vi mer om hemförsäkringens olika delar och vad man ska tänka på när man ska teckna en hemförsäkring. För mer fördjupad information med jämförelser hänvisar vi till Konsumenternas Försäkringsbyrå (länk).

Vår insiktsstudie visade att många inte vet vilka försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkring, därför finns länkar till dessa på informationssidan.

Material att ladda ner

Materialet finns i både webb-anpassat och för tryck på obestruket papper. Illustrationerna finns också att ladda ner och använda separat. Ska du skriva ut material på en vanlig skrivare använder du webbanpassade  filerna.

Har du frågor om detta projekt kontakta marie.hosinsky@insurancesweden.se.
Har du problem att ladda ner material, kontakta ulrica.loeb@insurancesweden.se

Den här informationskampanjen är framtagen tillsammans med Svensk Försäkrings medlemsbolag.