Logotype for print

Medicinska tabellverk

De medicinska tabellverken för sjukdomar respektive skador utgör underlag för att kunna bedöma permanent funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada.

Nya medicinska tabellverk för sjukdomar respektive skador gäller från och med 1 januari 2013. Den ersätter tidigare medicinskt tabellverk sjukdomar från 1996 och medicinskt tabellverk skador från 2004.

De nya tabellverken gäller för alla nya bedömningar som görs från och med den 1 januari 2013.

 

Rättelser/Revideringar

En rättelse av graden av invaliditet för Kateter KAD (god funktion) från 10 till 15 procent har gjort i mars 2013 i tabellverket för skador. Rättelsen gäller retroaktivt från den 1 januari 2013.  

Revidering i Medicinsk Invaliditet - skador har skett den 1 januari 2014 gällande s. 22, pkt 2.4.1. Amputation, Bilateral