Logotype for print

Kalkylmodell för traverser

Du kan snabbt räkna fram kalkylbeloppet på bostads-, kontors- och industribyggnader med hjälp av FKB kalkylmetod för byggnader, ett datorprogram från Svensk Försäkring.

Här kan du ladda ned för Svensk Försäkrings applikation för beräkning av försäkringsbelopp för maskinerier; G-metoden.

Kalkylmodellen för försäkringsbelopp för traverser kan användas fristående eller i G-metoden. Beloppet avser endast själva traversen och baseras på faktorerna spännvidd och lyftkraft.