Logotype for print

Kalkylmodell för traverser

Kalkylmodell för traverser

Svensk Försäkrings Regelnämnd har beslutat att beräkningsverktyget Kalkylmodell för traverser inte längre ska tillhandahållas. Verktyget har blivit föråldrat och skulle kräva en grundlig översyn för att kunna fylla sin funktion framöver. Eftersom det har visat sig att verktyget används i mycket begränsad omfattning är en sådan översyn inte motiverad. Verktyget i sin nuvarande utformning kommer att finnas tillgängligt på Svensk Försäkrings hemsida till den 31 dec 2021 för att därefter tas bort.

_______________________________________________________________

Du kan snabbt räkna fram kalkylbeloppet på bostads-, kontors- och industribyggnader med hjälp av FKB kalkylmetod för byggnader, ett datorprogram från Svensk Försäkring.

Här kan du ladda ned för Svensk Försäkrings applikation för beräkning av försäkringsbelopp för maskinerier; G-metoden.

Kalkylmodellen för försäkringsbelopp för traverser kan användas fristående eller i G-metoden. Beloppet avser endast själva traversen och baseras på faktorerna spännvidd och lyftkraft.