Logotype for print

G-metoden - beräkning av försäkringsbelopp för maskiner

Här kan du ladda ned för Svensk Försäkrings applikation för beräkning av försäkringsbelopp för maskinerier; G-metoden.

Kalkylmodellen för försäkringsbelopp för traverser kan användas fristående eller i G-metoden. Beloppet avser endast själva traversen och baseras på faktorerna spännvidd och lyftkraft.

Index för G-metoden

Ny indexserie ”Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI)” BE 25-33 Verkstadsindustri, utom fartyg och båtar”. Indexserien fick en ny svensk näringsgrensindelning, SNI 2007 som innebär att de tidigare publicerade indextalen med den gamla näringsgrensindelningen inte är jämförbara med tidigare indextal. För mer information se www.scb.se/SNI2007.

För att ladda ner klicka på denna länk

Instruktion

  • Öppna filen och dubbelklicka på filen Setup.exe.
    Denna fil installerar G-metoden samt skapar genvägar till applikationen på ditt skrivbord och startmeny. Notera att du behöver administrativa rättigheter för att kunna installera programmet.
  • Följ installationsinstruktionen.
  • För att starta applikationen, dubbelklicka på ikonen "G-metoden" som nu finns på ditt skrivbord.