Logotype for print

FKB kalkylmetod för byggnader

Du kan snabbt räkna fram kalkylbeloppet på bostads-, kontors- och industribyggnader med hjälp av FKB, ett datorprogram från Svensk Försäkring.

Metoden är enkel och bygger på ett antal identifierade hustyper inom varje byggnadskategori. Användaren svarar på frågor om hustyp, byggår och storlek samt vad som skiljer det aktuella huset från standardtyphuset. En mängd svarsalternativ finns inlagda. Därefter räknar programmet fram vad det skulle kosta att återuppbygga ett motsvarande hus idag.

FKB är ett abonnemang där programmet levereras som en hämtningsbar fil. Uppdateringar görs en gång om året. 

Kostnaden är 4 000 kr/år och användare och programmet distribueras via Elecosoft som även sköter uppdateringar och underhåll.

>> Teckna nytt abonnemang

>> Ändra dina existerande abonnemangsuppgifter

>> Avsluta abonnemang

För att ge intressenter av FKB en inblick i verktyget och metoden, finns några korta instruktionsfilmer tillgängliga, som illustrerar användargränssnittet och kortfattat beskriver flödet i FKB.

Göra en ny värderingÖppna, skriva in fastighetsuppgifter, ange objektstyp och sätta in värden

Justeringar 
Ändra förvalda justeringar, komplettera med egna justeringar

Spara / Bifoga filer / Skriv ut 
Spara, bifoga filer, skriv ut

Export och import av värderingar

Säkerhetskopiering (Backup)

Hjälpmenyn

 

SUPPORT

Tekniska frågor kring FKB-programmet är det Elecosoft som svarar på.
Deras support nås via växeln 010-130 87 00 eller e-post till fkb@elecosoft.se.