Logotype for print

FKB kalkylmetod för byggnader

Här finns information om kalkylmetoden FKB.

FKB har i sin nuvarande form varit i bruk under ett flertal år. För att programmet ska kunna möta dagens krav på funktionalitet och användarvänlighet har det uppkommit behov av en omfattande utveckling av programmet. En sådan tar både stora resurser i anspråk och innebär ett stort ekonomiskt åtagande. För att en sådan utveckling ska vara motiverad krävs därför att det finns stor efterfrågan på dess tjänster.

Vid en avvägning mellan det intresse som visats för programmet och de åtaganden som följer med en utveckling, har det visat sig inte motiverat att utveckla FKB. Det nuvarande programmet kommer att tillhandahållas till utgången av år 2022 för att därefter avvecklas.

Regelnämnden kommer att hantera de frågor som kan föranledas av avvecklingen.

Frågor besvaras av ordförande i Regelnämnden, Anders Edvardsson, anders.edvardsson@tff.se.

_______________________________________________________________________________________

Metoden är enkel och bygger på ett antal identifierade hustyper inom varje byggnadskategori. Användaren svarar på frågor om hustyp, byggår och storlek samt vad som skiljer det aktuella huset från standardtyphuset. En mängd svarsalternativ finns inlagda. Därefter räknar programmet fram vad det skulle kosta att återuppbygga ett motsvarande hus idag.

FKB är ett abonnemang där programmet levereras som en hämtningsbar fil. Uppdateringar görs en gång om året. 

Kostnaden är 4 000 kr/år och användare och programmet distribueras via Elecosoft som även sköter uppdateringar och underhåll.

>> Teckna nytt abonnemang
>> Ändra dina existerande abonnemangsuppgifter
>> Avsluta abonnemang


För att ge intressenter av FKB en inblick i verktyget och metoden, finns några korta instruktionsfilmer tillgängliga, som illustrerar användargränssnittet och kortfattat beskriver flödet i FKB.

Göra en ny värdering
Justeringar
Spara / Bifoga filer / Skriv ut
Export och import av värderingar
Säkerhetskopiering (Backup)
Hjälpmenyn

SUPPORT

Tekniska frågor kring FKB-programmet är det Elecosoft som svarar på.
Deras support nås via växeln 010-130 87 00 eller e-post till fkb@elecosoft.se.