Logotype for print

FKB kalkylmetod för byggnader

FKB är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbelopp för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader.

Utvecklingen av en ny version av kalkylprogrammet för byggnader, FKB, har nu pågått sedan hösten 2023. Målsättningen var att releasa en första version av det nya kalkylprogrammet i slutet av april/början av maj 2024.

Tidsramen för projektet var hårt pressad med anledningen av behovet att snarast ersätta gamla FKB som inte längre kan uppdateras eller underhållas. Överföringen av en fungerande, flexibel och framtidssäkrad beräkningsmodell har visat sig innehålla betydande komplexitet. Utvecklingsprojektet klarar inte att leverera beräkningsmodellen inom den planerade tidsramen. Styrgruppen för projektet fattade, på grund av detta, får några dagar sedan beslutet att skjuta på lanseringen av nya FKB till i början av september 2024.

 

Frågor besvaras av ordförande i Regelnämnden, Anders Edvardsson, anders.edvardsson@tff.se.