Logotype for print

FKB kalkylmetod för byggnader

FKB är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbelopp för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader. Ett tidigare beslut om nedläggning har utretts igen och ett nytt beslut om att fortsätta tillhandahålla FKB har tagits.

I maj 2021 beslutade Regelnämnden inom Svensk Försäkring att FKB, som är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbeloppet för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader, skulle läggas ner per den 31 december 2022. I december 2021 omvärderades dock nedläggningsbeslutet och i stället initierades en ny utredning av frågan.  

Regelnämnden har nu beslutat att FKB fortsatt kommer att vara tillgängligt och att verktyget ska uppdateras till dess att ett nytt beräkningsverktyg finns tillgängligt, eller i vart fall till den 31 december 2024.

Aktuella abonnemang av tjänsten FKB löper alltså vidare enligt tidigare avtal och överenskommelser. 

Frågor besvaras av ordförande i Regelnämnden, Anders Edvardsson, anders.edvardsson@tff.se.

_______________________________________________________________________________________

Metoden är enkel och bygger på ett antal identifierade hustyper inom varje byggnadskategori. Användaren svarar på frågor om hustyp, byggår och storlek samt vad som skiljer det aktuella huset från standardtyphuset. En mängd svarsalternativ finns inlagda. Därefter räknar programmet fram vad det skulle kosta att återuppbygga ett motsvarande hus idag.

FKB är ett abonnemang där programmet levereras som en hämtningsbar fil. Uppdateringar görs en gång om året. 

Kostnaden är 4 000 kr/år och användare och programmet distribueras via Elecosoft som även sköter uppdateringar och underhåll.

>> Teckna nytt abonnemang
>> Ändra dina existerande abonnemangsuppgifter
>> Avsluta abonnemang


För att ge intressenter av FKB en inblick i verktyget och metoden, finns några korta instruktionsfilmer tillgängliga, som illustrerar användargränssnittet och kortfattat beskriver flödet i FKB.

Göra en ny värdering
Justeringar
Spara / Bifoga filer / Skriv ut
Export och import av värderingar
Säkerhetskopiering (Backup)
Hjälpmenyn

SUPPORT

Tekniska frågor kring FKB-programmet är det Elecosoft som svarar på.
Deras support nås via växeln 010-130 87 00 eller e-post till fkb@elecosoft.se.