Logotype for print

Så här fungerar statistikdatabasen

Varje statistikrapport består av ett antal flikar och varje sådan flik består av ett antal objekt. Objekten kan vara tabeller eller diagram, men de kan också vara filter där man väljer vad som ska visas i tabeller eller diagram.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Varje rapport har en INFO-flik placerad först av alla flikar, som beskriver vad rapporten visar.

För att välja flik klickar man på den.

I varje filter kan man välja ett eller flera värden. Om det är en cirkel framför varje val så kan man enbart välja ett av värdena. Om det däremot är en fyrkant framför varje val så kan man välja flera värden. Om man vill välja alla värden i ett filter så högerklickar man och väljer ”Välj alla”. Tabellen/diagrammet visar samma sak om alla val är valda eller om inga val är valda. Den svarta linjen som syns i en del filter är rullningslisten; man kan dra i linjen för att bläddra bland kvartalen.

Utöver att sätta filter på data, så kan man göra fler val som hittas genom att markera tabellen/diagrammet och högerklicka. I den meny som kommer upp kan man t.ex. välj att sortera data. Det går bland annat också att spara tabellen som en bild eller skriva ut den.