Logotype for print

Så här fungerar statistikdatabasen

Varje statistikrapport består av ett antal flikar och varje flik består av ett antal objekt. Objekten kan vara en tabell eller ett diagram, men det kan också vara ett filter där man väljer vad som ska visas i tabellen eller diagrammet. För att välja flik klickar man på den.

Om man behöver se en tabell eller ett diagram i ett större format ställer man markören på tabellen/diagrammet och klickar då dyker denna symbol upp längst upp till höger på objektet. Klicka på symbolen så utfälls en meny med flera val

     

Den första symbolen gör så att objektet blir större.
Den andra gör så att man kan spara en bild.
Den tredje gör så att man kan ladda ned de data som ligger bakom tabellen/diagrammet.

Kontaktperson

Kajsa Lindell
Kajsa Lindell
Statistiker
kajsa.lindell@insurancesweden.se