Logotype for print

Så här navigerar du

I vår databas är rapporter ofta uppbyggda kring hierarkier, och det finns två olika sätt att ta sig ner i dessa: man kan borra, och man kan expandera.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Genom att klicka på själva kategoritexten så borrar man sig ned i den specifika underkategori av data som valts, och inga andra data visas. Ett hierarkiträd visas ovanför tabellen.

I tabellernas förspalt finns ibland ”>”-tecken. Om man klickar på dem så  expanderar man data och får se nästföljande underkategori, samtidigt som övre hierarkier finns kvar. Om man vill expandera alla nästföljande underkategorier samtidigt, så högerklickar man på kategorins huvudrubrik (i det här fallet Produktområde), och väljer Expandera (i det här fallet Produktområde).

 

För att återgå till den högre kategorin högerklickar man igen på kategorins huvudrubrik (i detta fall Produktområde) och väljer Komprimera (i detta fall Produktområde).

Ovan tabellen står i det här fallet Produktområde, försäkringsgren, koncern och företag. Det finns alltså en hierarki med dessa fyra nivåer. Om man vill se data för den lägsta nivån väljer man i tur och ordning följande: Expandera Produktområde, Expandera Försäkringsgren, Expandera Koncern.