Logotype for print

Så här navigerar du

I tabeller finns ibland ett plustecken och en pil framför varje kategori. Det betyder att det finns en hierarki som gör att man kan borra sig ned i mer detaljerade data. Klickar man på plus-tecknet framför Privat kapitalförsäkring så expanderar menyn och man får se vilka koncerner som har Privat kapitalförsäkring.

För att gå tillbaka klickar man på ”–” (minus) framför Privat kapitalförsäkring.

Klickar man istället på pilen bredvid Kapitalförsäkring väljer man Privat kapitalförsäkring och de bolag som har Privat kapitalförsäkring visas.

Ovan tabellen visas de val man har gjort. För att gå tillbaka klicka på ”Alla Hierarki 2”.

Om man vill gå tillbaka till föregående rapport klickar man på denna knapp längst upp till vänster i rapporten under Arkiv.

Vissa flikar består av flera diagram som kan vara kopplade så att när man klickar på t ex en stapel och väljer ett årtal så fungerar det som ett filter för t.ex. ett cirkeldiagram nedan som visar fördelningen.

Statistikdatabasen är uppbyggd i SAS Visual Analytics och består av ett antal rapporter med flera flikar. Allt eftersom kommer varje rapport att modifieras och byggas ut med fler flikar. Det kommer också att skapas rapporter på fler områden. Om du är intresserad av data från en viss tabell eller ett visst diagram är det möjligt att ladda ned data till Excel.

Om du har synpunkter på Statistikdatabasen eller saknar tabeller och diagram hör gärna av dig

Kontaktperson

Kajsa Lindell
Kajsa Lindell
Statistiker
kajsa.lindell@insurancesweden.se