Logotype for print

Så här laddar du ner data

Så här laddar du ner data från statistikdatabasen

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Välj först i filtrena till vänster de val du vill ha för de data du behöver. Vill du till exempel ha en lång tidsserie, högerklicka på period-filtret och klicka Välj Alla. Expandera alla nivåer i tabellen för att få fram data på lägsta nivå.

Ställ markören på tabellen/diagrammet, högerklicka och välj Exportera data.

I rutan som du då får upp välj bara OK så får du den data du har valt (baserat på dina filterval). Om du vill få med alla variabler som ligger till grund för tabellen/diagrammet så välj Detaljdata.

Du kan välja att ladda ned data till Excel, en tabbseparerad textfil eller en kommaseparerad textfil.

Den fil som du öppnar i Excel är en så kallad ”smal” databas, med endast en kolumn med värden. Om du vill att tabellen i Excel ska se ut på samma sätt som i statistikdatabasen, så kan du skapa en pivottabell med data som grund. I Excel klickar man då på menyvalet Infoga, och sedan Pivottabell.

Statistiken från A-Ö