Logotype for print

Så här laddar du ner data

Så här laddar du ner data från statistikdatabasen

Ställ markören på ett objekt och klicka, kan vara diagram eller tabell. 

Då kommer följande ikon upp längst upp till höger

Klicka på den och välj den tredje figuren

så öppnas denna dialogruta:

Klicka ok så öppnas excel med data som du har valt att exportera.