Logotype for print

Staten bör stimulera ett privat pensionssparande

2019-02-11

Sverige är idag ett av få länder inom EU och OECD som inte stimulerar privat pensionssparande. Försäkringsbranschen föreslår nu en ny form av privat pensionssparande – matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare.

Staten har med det nya pensionssystemet lagt ett stort ansvar för pensionsutfallet på medborgarna. Många förväntar sig en pension på 70-80 procent av slutlönen. Vissa kommer att få det, men många kommer att få en betydligt lägre pension. Ett privat pensionssparande blir då ett viktigt komplement för att uppnå en rimlig pension.

Såväl OECD som EU rekommenderar att staten stimulerar privat pensionssparande sparande men så är inte fallet i Sverige dag.

─ Försäkringsbranschen föreslår att staten inför stimulanser för privat pensions­sparande genom matchning för att ge fler människor en konkret möjlighet att kunna spara till sin pension, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Förslaget om matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto och att staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.

Matchning har ingen koppling till den skatt som betalas. Det är en fördel för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattestimulanser som höginkomsttagare.

För att få unga att intressera sig för sin pension och börja spara tidigt föreslås även en startbonus till de som börjar spara före 25 års ålder.

Statens utgift för matchning beräknas till 2,3 miljarder kronor per år. Det kan jämföras med slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande som har inneburit en årlig förstärkning av statskassan med 4,5 miljarder kronor.

─ Med ett privat pensionssparande kan sparandet anpassas efter enskilda behov och jämna ut för händelser genom livet som annars riskerar att leda till en låg pension. Vi uppmanar därför regeringen att införa ett privat pensionssparande genom matchning, säger Eva Erlandsson.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18, anna.ruderus@insurancesweden.se

Kontaktperson

Anna Rudérus
Anna Rudérus
Tjänstledig

Kontaktperson

Pressjour
Pressjour
08-522 785 30 08-522 785 30

Kontaktperson

Ulrica Loeb
Ulrica Loeb
Presskontakt
ulrica.loeb@insurancesweden.se 08-522 785 30 08-522 785 30 072-729 80 65 072-729 80 65