Logotype for print

Fortsatt upp för sjukvårdsförsäkringar

2019-04-15

Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsatte att öka under 2018. Vid årsskiftet hade drygt 650 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Många arbetsgivare passade på att teckna försäkringar för sina anställda innan nya regler om förmånsbeskattning infördes i juli 2018.

Närmare 14 procent av de sysselsatta i åldern 16‑64 år har i dag en sjukvårdsförsäkring. Den största ökningen ser vi hos de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökade med 33 000 stycken under 2018 till närmare 400 000. Antalet gruppförsäkringar minskar till knappt 210 000 medan de försäkringar som tecknas individuellt ligger stabilt på omkring 60 000 försäkringar.

─ Att efterfrågan är fortsatt stark visar att sjukvårdsförsäkringen är uppskattad av både arbetsgivare och arbetstagare. Möjligen kommer vi att se en minskning om ett år, för 2019. Många arbetsgivare betalade in premien för helår före den 1 juli 2018 för att de anställda inte skulle förmånsbeskattas under 2018, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Den 1 juli 2018 trädde förslaget om förmånsbeskattning av hälso- och sjukvård, som betalas av arbetsgivaren, i kraft. Förslaget berör även sjukvårdsförsäkringar. Det innebär att en anställd som får en sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren förmånsbeskattas för den.

─ Sjukvårdsförsäkringen fungerar som modern företagshälsovård. Den är ofta en viktig del i arbetsmiljöarbetet och ett stöd för arbetsgivare att uppfylla sitt ansvar. Många arbetsgivare och arbetstagare tycker att det är märkligt att anställda ska förmånsbeskattas för sin sjukvårdsförsäkring.

Hösten 2017 publicerade Svensk Försäkring en rapport om sjukvårdsförsäkring som visade vilka som omfattas av försäkringen och varför arbetsgivare väljer att teckna den för sina anställda. Rapporten visade att försäkringen är spridd över olika branscher och över hela Sverige.

─ Det finns olika skäl till att arbetsgivare köper sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Ett kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till ökad trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare genom vetskapen att den anställde snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom, säger Eva Erlandsson.

Kontaktperson

Anna Rudérus
Anna Rudérus
Tjänstledig

Kontaktperson

Pressjour
Pressjour
08-522 785 30 08-522 785 30

Kontaktperson

Ulrica Loeb
Ulrica Loeb
Presskontakt
ulrica.loeb@insurancesweden.se 08-522 785 30 08-522 785 30 072-729 80 65 072-729 80 65