Logotype for print

Första gången på två år - Privata kapitalförsäkringar ökar

2024-05-17

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar ökade med närmare 3 miljarder kronor under det första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ökade premier till privata kapitalförsäkringar och tjänstepension utanför valcentral är vad som ligger bakom uppgången. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar uppgick till 117 miljarder kronor under första kvartalet 2024. Det är en ökning med 2,7 miljarder kronor, motsvarandes närmare 3 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2023. Det som förklarar uppgången är ökade premieinbetalningar till privata kapitalförsäkringar samt till tjänstepension utanför valcentral.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Sparande i privata kapitalförsäkringar ökar för första gången på två år och det är framför allt sparande i depåförsäkring som ökar. En förklaring kan vara att med inflationen på nedgång och fallande räntor kan hushåll och företag få ökat utrymme för sparande. Att det dessutom har varit en positiv utveckling på aktiemarknaderna under det sista halvåret är också en bidragande orsak som ökar incitamentet till sparande, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Inbetalda premier till privata kapitalförsäkringar ökade med närmare 4 miljarder kronor, motsvarandes en uppgång med 9 procent jämfört med första kvartalet 2023. För tjänstepension utanför valcentral ökade inbetalningarna med drygt 2 miljarder kronor (11 procent). Samtidigt minskar inbetalda premier till tjänstepension som förmedlas via valcentral men närmare 4 miljarder kronor (-7 procent). Den minskningen beror till stor del beror på en övergång från årsvisa till kvartalsvisa inbetalningar inom ett avtalsområde för kommun- och regionanställda.

Under de senaste fyra kvartalen, från och med det andra kvartalet 2023 till och med det första kvartalet 2024, uppgick de totala premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till 335 miljarder kronor, där inbetalningar till tjänstepension utgjorde 186 miljarder kronor (55 procent) av premieinbetalningarna. Inbetalningar till privata kapitalförsäkringar stod för 139 miljarder kronor, motsvarandes 41 procent av de inbetalda premierna. Resterande 11 miljarder utgjordes av premier till privata pensionsförsäkringar samt övriga livförsäkringar, till exempel premiebefrielse­försäkring, grupplivförsäkring och viss sjukförsäkring.

image001.png

 

image004.png