Logotype for print

Avsättningar till tjänstepension fortsätter att öka

2024-02-14

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar ökade med mer än 6 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal 2022. Tillväxten beror nästan helt och hållet på ökande avsättningar till tjänstepension. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar uppgick sammantaget till 76 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2023. Det är en ökning med 6,4 miljarder kronor, motsvarandes en ökning med drygt 9 procent, jämfört med motsvarande kvartal under 2022.

Inbetalda premier till tjänstepension som förmedlas via valcentral har ökat med 48 procent (6,6 miljarder kronor) medan premier till tjänstepension som förmedlas utanför valcentral har ökat med 8 procent (1,6 miljarder kronor).

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Uppgången i avsättningar till tjänstepension via valcentral beror, liksom för kvartal tre, på dels en höjning av avsättningen i och med ett nytt avtal för kommun- och regionanställda (AKAP-KR), dels på en övergång från årliga till kvartalsvisa inbetalningar, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Nedgången för inbetalda premier till privata kapitalförsäkringar fortsätter att minska för sjunde kvartalet i följd när man jämför med motsvarande kvartal året innan. Takten i nedgången är dock lugnare under de två senaste kvartalen. Premieinbetalningar till privata kapitalförsäkring minskade med 5 procent, motsvarande nästan 1,8 miljarder kronor, fjärde kvartalet 2023.

Helåret 2023

Under helåret 2023 uppgick de totala premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till 333 miljarder kronor, där inbetalningar till tjänstepension utgjorde 187 miljarder kronor (56 procent) av premieinbetalningarna. Inbetalningar till privata kapitalförsäkringar stod för 135 miljarder kronor, motsvarandes 41 procent av de inbetalda premierna. Resterande 11 miljarder utgjordes av premier till privata pensionsförsäkringar samt övriga livförsäkringar, till exempel premie­befrielse­försäkring, grupplivförsäkring och viss sjukförsäkring.

Även antalet försäkringsavtal inom tjänstepensionsförsäkring har ökat. Antalet avtal inom tjänstepension som förmedlas via valcentral har ökat med 2 procent medan de utanför valcentral har ökat med 16 procent under 2023.

image001.png

image003.png

Försäkringssnack · Fem snabba frågor om den svenska försäkringsmarknaden 2023