Logotype for print

Uppgång för premier till pensions- och livförsäkring

2023-11-15

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar ökade med närmare 10 procent tredje kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Tillväxten beror till största delen på ökade avsättningar till tjänstepension. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar uppgick till 72 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2023. Det är en ökning med 6,3 miljarder kronor, motsvarandes en ökning med nästan 10 procent, jämfört med motsvarande kvartal under 2022. Detta innebär att premierna till pensions- och livförsäkringar nu ökar för första gången sedan i början på 2022. Uppgången beror till största del på att premieinbetalningarna till tjänstepensionsförsäkringar via valcentral har ökat med 42 procent.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Den starka tillväxten beror på ett nytt avtal 2023 för kommun- och regionanställda (AKAP-KR) där det har skett en höjning av avsättningar till tjänstepension samtidigt som det har skett en övergång från årliga premieinbetalningar till kvartalsvisa, vilket påverkar tredje kvartalet, säger Kajsa Lindell Hagelin, analytiker på Svensk Försäkring.

Även inbetalda premier till tjänstepensionsförsäkringar utanför valcentral har ökat, med 8 procent.

Nedgången för inbetalda premier till privata kapitalförsäkringar fortsätter att minska för sjätte kvartalet i följd, om än i lugnare takt än tidigare kvartal. De minskade med 3 procent, motsvarande en dryg miljard kronor.

image001.png

Under det senaste året, det vill säga från och med det fjärde kvartalet 2022 till och med det tredje kvartalet 2023, uppgick de totala premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till 326 miljarder kronor. Inbetalningar till tjänstepension utgjorde 179 miljarder kronor, motsvarandes 55 procent av premieinkomsterna. Inbetalningar till privata kapitalförsäkringar stod för 137 miljarder kronor, motsvarandes 42 procent av de inbetalda premierna. Resterande 11 miljarder utgjordes av premier till övriga livförsäkringar samt privata pensionsförsäkringar.

image003.png

image005.png