Logotype for print

Privat kapitalförsäkring minskar för femte kvartalet i rad

2023-09-05

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar minskade med närmare 7 procent andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal året innan på grund av fortsatt kraftiga minskningar i premier till privata kapitalförsäkringar. Det är femte kvartalet i rad som premieinbetalningarna minskar för privata kapitalförsäkringar. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar uppgick till 70,6 miljarder kronor under det andra kvartalet 2023. Det är en minskning med 5,1 miljarder kronor, motsvarandes en minskning med nästan 7 procent, jämfört med andra kvartalet 2022. Detta innebär att premierna inom pensions- och livförsäkringar minskar för femte kvartalet i rad.

Nedgången av premierna till pensions- och livförsäkring förklaras av en fortsatt nedgång av inbetalda premier till privata kapitalförsäkringar. Dessa minskade med 18 procent (-6,6 miljarder kronor) jämfört med motsvarande period föregående år.

Linda Wahlman, statistiker

- Under pandemin kunde vi se att sparandet i privata kapitalförsäkringar ökade kraftigt, betydligt mer än tidigare. Sedan drygt ett år tillbaka har denna trend brutits och de inbetalda premierna har nu istället minskat för varje kvartal, men från ovanligt höga nivåer, säger Linda Wahlman, statistiker på Svensk Försäkring.

Premieinbetalningar till tjänstepension fortsätter däremot att öka. Tjänstepension via valcentral ökade med 5 procent (0,9 miljarder kronor) och inbetalningar till tjänstepension utanför valcentral ökade med 3 procent (0,5 miljarder kronor).

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. I Övrig livförsäkring ingår premiebefrielseförsäkring, grupplivförsäkring och sjukförsäkring som inte tecknats av arbetsgivare i anslutning till anställning utan av ”privat” försäkringstagare, där sjukförsäkring avser sådan som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och därför klassas som livförsäkringsrörelse. Både företag och privatpersoner kan spara i privata kapitalförsäkringar.

Under det senaste året, det vill säga från och med det tredje kvartalet 2022 till och med det andra kvartalet 2023, uppgick de totala premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till 320 miljarder kronor. Inbetalningar till privata kapitalförsäkringar stod för 138 miljarder, motsvarandes 43 procent av de inbetalda premierna. Inbetalningar till tjänstepension utgjorde 171 miljarder kronor, motsvarandes 54 procent av premieinkomsterna. Resterande 11 miljarder utgjordes av premier till övriga livförsäkringar samt privata pensionsförsäkringar.

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. I Övrig livförsäkring ingår premiebefrielseförsäkring, grupplivförsäkring och sjukförsäkring som inte tecknats av arbetsgivare i anslutning till anställning utan av ”privat” försäkringstagare, där sjukförsäkring avser sådan som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och därför klassas som livförsäkringsrörelse. Både företag och privatpersoner kan spara i privata kapitalförsäkringar.

pensions_3.png