Logotype for print

Ökande skadeersättningar för stöld i företagsfastigheter

2023-06-14

Olika former av stölder är de vanligaste tillgreppsbrotten som många personer och företag drabbas av. Under 2022 ökade antalet försäkringsskador orsakade av tillgreppsbrott med 5 procent medan de utbetalda skadeersättningarna ökade med 9 procent. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Försäkringsföretagen betalade ut sammanlagt 2,3 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador som orsakats av bland annat stöld i bostäder, företag och fordon, vilket är en ökning med 9 procent under 2022. Den största delen av ökningen står stöld av egendom från företagsfastigheter, som står för 35 procent av ökningen. Under 2022 inträffade 6 400 försäkringsskador orsakade av stöld i företagsfastigheter och försäkringsföretagen betalade sammanlagt ut 403 miljoner kronor för dessa skador. Antalet sådana skador har ökat med 5 procent mellan 2021 och 2022, medan skadeersättningarna har ökat med 35 procent.