Logotype for print

Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka

2023-05-31

Under 2022 ökade antalet sjukvårdsförsäkringar med närmare 40 000 försäkringar till 761 000. Liksom tidigare tecknas majoriteten, 60 procent, av arbetsgivare för sina anställda. Även gruppförsäkringar, som i de flesta fall tecknas via medlemskap i ett fackförbund, fortsätter att öka. Den vanligaste behandlingen inom sjukvårdsförsäkringen är insatser som rör rörelseapparaten såsom fysioterapi och naprapati.

De allra flesta som omfattas av sjukvårdsförsäkring är i arbetsför ålder (15–74 år). I slutet av 2022 omfattades 761 000 personer, vilket motsvarar var sjunde sysselsatt person i Sverige. Det är en ökning med närmare 40 000 försäkringar eller 5 procent jämfört med 2021.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Intresset för att teckna sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort och det gäller oavsett om den tecknas av arbetsgivare eller av den enskilde som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Antalet försäkringar har stadigt ökat med omkring 5 procent under de senaste åren, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Under 2022 utfördes omkring 1,6 miljoner behandlingar, varav 58 300 operationer, avseende närmare 400 000 skador. De behandlingar som utförs inom försäkringen är huvudsakligen planerad specialistvård, framför allt insatser som rör rörelseapparaten exempelvis fysioterapi och naprapati. Det kan till exempel handla om besvär med rygg, nacke och axlar.

- Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkringen finansieras i sin helhet genom försäkringspremier och varje insats föregås av en medicinsk bedömning. Det innebär att den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen annars hade behövt utföras inom den offentligfinansierade vården, säger Eva Erlandsson.