Logotype for print

Premier till pensions- och livförsäkring ned med över 9 procent

2022-08-31

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar har minskat med mer än 9 procent det andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Vid jämförelse mellan det andra kvartalet 2022 och motsvarande kvartal året innan har premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkring minskat med nästan 8 miljarder kronor – en minskning med 9,4 procent.

Under det andra kvartalet 2022 ökade inbetalda premier till tjänstepensionsförsäkring via valcentral med 9 procent (1,6 miljarder kronor) jämfört med motsvarande kvartal året innan. Samtidigt minskade inbetalda premier till tjänstepension utanför valcentral med 13 procent (2,6 miljarder kronor). Produktområdena privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring har även de minskat, båda dessa med 16 procent (7,4 miljarder kronor respektive 0,1 miljarder kronor) jämfört med andra kvartalet 2021.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det tredje kvartalet 2021 till och med det andra kvartalet 2022, uppgick premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till nästan 373 miljarder kronor. Motsvarande värde för de fyra kvartalen dessförinnan var 316 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har de årliga premieinbetalningarna för dessa försäkringar ökat med totalt 147 procent (223 miljarder kronor).

Bild3.png

Bild4.png