Logotype for print

Drulleförsäkring i topp när Svensk Försäkring sammanställer

2021-06-22

Drulleförsäkringen, eller allriskförsäkringen, är den vanligaste försäkringen när Svensk Försäkring sammanställer statistiken för 2020. Totalt inträffade knappt 923 000 skador och för dessa utbetalades sammanlagt 19,4 miljarder kronor från försäkringsföretagen.

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från hemförsäkringen var en allriskskada. En sådan försäkring gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Under 2020 inträffade nästan 360 000 allriskskador, vilket motsvarar nästan hälften av samtliga skador inom hushållen. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 1 miljard kronor i skadebelopp.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Drulleförsäkringen är en populär försäkringsform som fyller en viktig funktion i vardagen. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken eller glömmer mobilen på bussen. Olyckan kan komma plötsligt och då finns det en trygghet i att veta att man är försäkrad, säger Kajsa Lindell analytiker på Svensk Försäkring.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Värdemässigt största skadan var vattenskador

De värdemässigt största skadorna för hushållen var vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 2,9 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadebeloppen uppgick till drygt 1,9 miljarder kronor.

Under 2020 har det totala antalet skador inom hushåll minskat med 10 procent och de utbetalda ersättningarna har minskat med 9 procent.