Logotype for print

Rekordmånga besökare på årets nordiska sjö- och transportförsäkringskonferens

2019-06-12

Svensk Försäkring arrangerar varje år en nordisk sjö- och transportförsäkringskonferens. Årets tema var: “Navigating through complexity”.

Inledningsvis behandlades Sjöutskottets arbete under verksamhetsperioden 2018/2019. Ordföranden Niklas Bengtsson presenterade nationell marknadsstatistik och redogjorde händelser som påverkat marinförsäkringsmarknaden.

Svensk Försäkring är starkt representerade i International Union of Marine Insurance (IUMI) och dessa representanter redogjorde för det arbete som bedrivs inom IUMI. Gemensamt var bland annat arbetet för att undvika bränder på containerfartyg samt frågor som berör kumuleffekter.

Arbetet inom Sjöutskottet bedrivs bland annat i ansvars- och varukommitteen samt i Rederiforumet, respektive ordförande berättade om de projekt och utbildningsinsatser som genomförts under perioden.

Svensk Försäkring arrangerar tre kurser i sjö- och transportförsäkring. Deltagare som genomfört kurserna med godkänt resultat uppmärksammades vid konferensen och fick motta Sjö- och transportförsäkringsdiplomet

Sanctions och Cyber

Eftermiddagen inleddes av Niklas Bengtsson som gav en marknadsrapport över de utmaningar som marinförsäkringsbranschen har nationellt men även globalt varefter Nooshin Namazi, Attorney at Law, Nicoletti Hornig & Sweeney , navigerade publiken i frågor som avser GDPR och US Sanctions under rubriken ”The U.S. Sanctions Laws And Their Impact On The Global Marine Insurance Market”. En tekniskt intressant presentation som belyste de svårigheter försäkringsklustret har för att vara ”complient”.

Graeme Baird, Partner på Advokatfirman Kennedys, gick genom cyberklausulen 380´s vara eller inte vara. Graeme ställde stora förväntningar på den nya klausul som vilken dag som helst skall presenteras av Joint Cargo Committee (JCC).

Vad händer med Lloyds?

Syndikat stänger ned sin verksamhet hos Lloyd’s och under rubriken ”The Lloyd’s Closing the Gap / Decile 10% initiative” talade Howard Potter från IUMI Cargo Committee om Lloyd’s marknad, vad som har hänt och vad som görs för marinmarknaden hos Lloyd’s.

Flera företag har drabbats av stora kostnader till följd ”rejection” av träemballage i internationell handel, då med grund i IPSM 15. Nicolas Gabriel från Battermann & Tillery redogjorde på ett entusiastiskt sätt hur vi skall förhålla oss till ISPM 15. Publiken fick en god insikt i olika fallgropar men även hur kostsamt det kan bli för försäkringsgivaren om kunskaperna i ämnet brister.

Lina Wiedenbach, advokat hos Arnecke Sibeth Dabelstein, guidade oss genom ansvarsgenombrott och ansvarsbegränsning i framtidens shipping. Hur kommer regelverken att se ut med bakgrund av de obemannade transporter som växer fram i transportindustrin? Detta är ett ämne som behöver följas upp kontinuerligt.

Kaffedom som vänder bevisbördan

På ett sällan skådat sätt rycker Prof. Filippo Lorenzon från Dalian Maritime University med publiken på en resa som slutar i ändrad bevisbörda mellan redaren och godset, eller? Genom en snårskog av domar uppmanar Filippo oss att vara vaksamma och följa domens fortsatta förändring, för det var kanske inte riktigt så här Filippo hade tänkt sig att domen skulle tolkas i högsta domstolen.