Logotype for print

Hur försäkrar vi oss mot cyberrisker och databrott?

2019-03-19

Risken för cyberangrepp mot företag och organisationer ökar. Angreppen kan få förödande konsekvenser. Vad innebär det att försäkra sig mot cyberrisker? Det var temat på Svensk Försäkrings frukostseminarium den 19 mars.

Med digitaliseringen och det uppkopplade samhället ökar behovet av att skydda system och information mot cyberangrepp. World Economic Forum beskriver cyberrisk som en av de mest väsentliga samhälls­riskerna, vid sidan av klimatrisker och naturskador.

Hotbilden förändras i snabb takt vilket ställer stora krav på riskhanteringen i företag och organisationer. ”Vi vet aldrig vilken slags sårbarhet vi möter i framtiden”, konstaterade Pär Karlsson som är ansvarig för informations- och cybersäkerhet på Svensk Försäkring.

Intresset för cyberförsäkring är därmed stort. Cyberförsäkring har förekommit som en särskild försäkringsprodukt sedan början av 90-talet, främst i USA. I Sverige erbjuder omkring ett dussin försäkringsföretag, både stora multinationella och mindre skandinaviska, cyberförsäkring till företag och organisa­tioner.

Ett av dem är Länsförsäkringar. Emil Lagerstedt, underwriter på Länsförsäkringar, presenterade hur Länsförsäkringar har arbetat – från idé till lansering- med en databrottsförsäkring. Tidigare undersökningar visar att många företagare inte var beredda att betala för en sådan försäkring då man inte trodde att man riskerade att drabbas av skada. Länsförsäkringar ser dock i dag att många kunder efterfrågar trygghet, IT-expertis, och ett basskydd och försäkringsbelopp, men helst med minimal påverkan på deras premie.

I en efterföljande paneldebatt deltog även Ulrik Franke, forskare på RISE, Research Institutes of Sweden, som har skrivit en artikel om den svenska försäkringsmarknaden för cyberförsäkringar och de utmaningar som finns. Han framhöll bland annat potentialen i att försäkringsföretagen arbetar skadeförebyggande tillsammans med sina kunder och att de kan minska samhällets totala cyberrisker på det sättet. Han pratade också om svårigheten att prissätta cyberförsäkring i försäkringsföretagen.

Ytterligare frågor som lyftes i debatten var vikten av utbildning och förebyggande arbete. En utmaning som också berördes är kumulrisken, dvs den samlade risk som kan uppstå om flera försäkringstagare drabbas av en och samma händelse. Avslutningsvis efterlystes en bredare debatt om försäkringsbranschens bidrag till digitaliseringen. Vilket ansvar ska branschen ta och vad  gör andra aktörer?   

Cyberrisker, databrott och försäkring