Logotype for print

Antal anmälda skador till försäkringsbolagen ökar

2019-01-28

Antal anmälda skador ökade med 5 procent under 2018. Störst andel skador inträffar inom motorfordonsförsäkringen.

Under 2018 anmäldes nästan 2,9 miljoner skador till försäkringsbolagen gällande skadeförsäkringar inom hushåll och företag, samt skadeförsäkringar för fordon. Det är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

Anm. Här ingår inte skador orsakade av sjukdom och olycksfall.
Källa: Svensk Försäkring

Störst andel skador, 47 procent, anmäls inom motorfordonsförsäkring. Oftast handlar det om olika typer av glasskador och vagnskador. Andelen anmälda skador inom hushåll (bostäder, fritidshus och båtar) är 34 procent. I hushåll är det vanligast med allriskskador (dvs. skador under de allriskförsäkringar som vanligtvis är tillägg i hemförsäkringen) och skador i samband med resa. Andelen anmälda skador inom företag är 4 procent av samtliga anmälda skador. De vanligaste skadorna är vattenskador, samt skadehändelser inom rättsskydd och ansvar.