Logotype for print

Sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka

2018-06-27

Vid årsskiftet 2017 hade omkring 643 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 5,2 procent sedan 2016. Ökningen är snabbast bland gruppförsäkringarna även om de arbetsgivarbetalda försäkringarna ökar mest i antal. Individuella försäkringar minskar marginellt.

Under 2017 hade omkring 13 procent (643 000 personer) av antalet sysselsatta personer i åldern 16-64 år en sjukvårdsförsäkring (1). Vanligast är försäkringar som betalas av arbetsgivaren. De arbetsgivarbetalda försäkringarna betalas av arbetsgivaren för den enskildes räkning och omfattar normalt alla anställda på arbetsplatsen. Näst vanligast är gruppförsäkringar som exempelvis tecknas via det fack-/yrkesförbund som man tillhör. Allt fler fackförbund och andra organisationer erbjuder i dag sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar. Individuellt betalda försäkringar är minst vanliga.