Logotype for print

Hur kan vi samverka för att stärka tryggheten i samhället?

Det ligger i försäkringsbranschens intresse att skydda sina försäkringskunder, och för det offentliga att skydda alla medborgare, mot de negativa konsekvenserna av brott.

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att förebygga och bekämpa alla typer av brott, såsom bland annat bedrägerier. Ekonomisk brottslighet som riktar sig mot den offentliga sektorn men också mot försäkringsbranschen, har blivit alltmer omfattande och utgör i dag en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten i Sverige. I förlängningen bidrar brottsförebyggande och brottsbekäm­pande åtgärder till ökad tillit och ett tryggare samhälle.
Hur kan det offentliga och det privata samverka ännu mer för att stärka tryggheten i samhället?

Välkommen till Operaterrassen den 7 maj 09.00.

Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring, inleder konferensen och därefter kan vi lyssna på bland andra följande talare:

  • Gunnar Strömmer, justitieminister
  • Johan Olsson, chef för Nationella operativa avdelningen (NOA) vid Polismyndigheten
  • Tom Hill, Detective Chief Inspector, Insurance Fraud Enforcement Department, City of London Police
  • Helena Olsson, vd Centrum för AMP
  • Nina Jelver, säkerhetschef, Svensk Handel
  • Mats Galvenius, vd Larmtjänst

Moderator är Pär Karlsson, Svensk Försäkring.

Dörrarna öppnar 09:00 då det bjuds på kaffe.

Seminariet börjar 09:30 och vi är klara ca 12:15 då vi bjuder på lunchbuffé.

Tid: Tisdagen den 7 maj 2024

Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg 1

 

Anmälan är stängd.