Logotype for print

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

2021-02-08

Finansdepartementet

Övergripande synpunkter

Svensk Försäkring är generellt sett positiv till höjda åldersgränser och att de pensionsrelaterade åldrarna i skatte- och socialavgiftssystemet höjs i takt med medellivslängden. Det är en naturlig utgångspunkt då medellivslängden har ökat. Det är också en förutsättning för höjda pensioner och tilliten till det svenska pensionssystemet.