Logotype for print

Ovädret Hans beräknas kosta omkring 1 miljard kronor

2023-10-10

Ovädret Hans har orsakat skador för flera hundra miljoner kronor. Hittills har försäkringsföretagen fått in närmare 8 400 skadeanmälningar, motsvarande ett preliminärt skadebelopp på 300 miljoner kronor. Beloppen förväntas öka kraftigt, sannolikt upp till runt tre gånger så mycket.

Ovädret Hans har orsakat skador för flera hundra miljoner kronor. Hittills har försäkringsföretagen fått in närmare 8 400 skadeanmälningar, motsvarande ett preliminärt skadebelopp på 300 miljoner kronor. Beloppen förväntas öka kraftigt, sannolikt upp till runt tre gånger så mycket, i takt med att försäkringsföretagen får mer kännedom om omfattningen av skadorna.

I augusti drog ovädret Hans in över Sverige och orsakade stor förödelse. De fem största försäkringsföretagen har hittills fått in närmare 8 400 skadeanmälningar avseende försäkrad egendom. Ovädret har framför allt orsakat översvämningsskador, som står för 60 procent av de anmälda skadorna.  

- När så här omfattande oväder drar in över Sverige landar det nästan alltid i stora skadebelopp. Vi vet av tidigare oväder att slutnotan många gånger blir avsevärt större i slutändan än den preliminära bedömningen. Att ovädret Hans därför kommer sluta på uppskattningsvis en miljard kronor vågar vi nog säga redan nu, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.      

Försäkringsföretagen har uppskattat kostnaderna till 300 miljoner kronor och kostnaderna förväntas öka allteftersom företagen får mer information om omfattningen av varje skada. Sannolikt förväntas det slutgiltiga beloppet uppgå till tre gånger så mycket som nuvarande uppskattning.

Läs mer på Svensk Försäkring:

https://www.svenskforsakring.se/statistik/hem--villa-foretags--och-fastighetsforsakring/naturskador/

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410