Logotype for print

Utbetalda försäkringsersättningar ökar kraftigt för djurförsäkringar

2024-05-28

Både inbetalda premier och utbetalda försäkringsersättningar ökar inom området djurförsäkringar. Utbetalda försäkringsersättningar är det som ökar kraftigast och en bidragande orsak till det kan vara ökande veterinärkostnader.

Premieinkomsterna har ökat succesivt under hela den period som Svensk Försäkring har samlat in data avseende djurförsäkringar, 2010–2023. Under pandemiåren var ökningen kraftigare än tidigare men ökningstakten har nu mattats av. Däremot ökar utbetalda försäkringsersättningar i högre takt än tidigare. Under 2023 betalades det ut 4,5 miljarder kronor i försäkringsersättningar vilket är 0,5 miljarder mer än året dessförinnan. Det motsvarar en ökning med 12 procent.

Linda Wahlman, statistiker

- Att försäkringsersättningarna ökar är troligen en följd av att veterinärkostnaderna ökat kraftigt sedan slutet av 2022. Samtidigt var det många som valde att skaffa husdjur under pandemin vilket kan innebära att det nu finns fler djur som är försäkrade och att skadebeloppen ökar även av den anledningen, säger Linda Wahlman, statistiker vid Svensk Försäkring.