Logotype for print

Stoppade bedrägeriförsök till ett värde av 682 miljoner kronor

2024-02-27

Under 2023 utredde försäkringsbolagen 9 979 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall, vilket resulterade i avböjda skador till ett värde av 682 miljoner kronor. Det visar Svensk Försäkrings och Larmtjänsts rapport om försäkringsbedrägerier som publiceras idag.

Under 2023 utredde försäkringsbolagen 9 979 misstänka bedrägerier och oklara försäkringsfall och avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 682 miljoner kronor. Detta är fler än 2022, som landande på 8 875 misstänkta bedrägerier till ett värde av 578 miljoner kronor.

Mats Galvenius, vvd Svensk Försäkring

- Bedrägerier har blivit en allt viktigare finansieringskälla för den organiserade brottsligheten. De senaste åren har försäkringsbranschen intensifierat arbetet för att motverka försäkringsbedrägerierna - vilket framgår nu tydligt av statistiken, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring.

Det är framför allt inom försäkringarna hem/villa/resa (56 procent) och motorfordon (31 procent) som försäkringsbolagen avslöjar försök till försäkringsbedrägerier. Inom dessa försäkringskategorier avböjde försäkringsbolagen under 2023 skadeutbetalningar till ett värde av 231 miljoner kronor respektive 216 miljoner kronor. Det är en ökning med 18 procent för hem/villa/reseförsäkring och 16 procent för motorförsäkring jämfört med 2022.

Försäkringsbedrägerier är tyvärr ett brott med högt mörkertal. Varje år hanterar de svenska skadeförsäkringsbolagen mer än 3 miljoner skadeärenden och betalar ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. Ungefär 5-10 procent av skadeärendena uppskattas vara försäkringsbedrägerier.