Logotype for print

Stark avslutning av 2023 gav god avkastning

2024-02-14

Avkastningen på företagens tillgångar uppgick till 4,2 procent under det fjärde kvartalet 2023. För hela 2023 uppgick avkastningen till 7,1 procent, vilket är högre än det årliga genomsnittet för de senaste tio åren. Det visar statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag.

Under det fjärde kvartalet 2023 var avkastningen på svenska livförsäkrings- och tjänstepensionsföretags tillgångar 4,2 procent, vilket innebär att avkastningen för hela 2023 blev 7,1 procent. Som jämförelse var avkastningen - 7,2 procent under 2022. Den genomsnittliga årliga avkastningen har under de senaste tio åren varit 6,3 procent.

Jonas Söderberg, ekonom

  - Aktiemarknaderna steg kraftigt under slutet av året, vilket till stor del förklarar den goda avkastningen under 2023. Avkastningen under 2023 väger upp den sämre avkastningen för 2022 och är även högre än det årliga genomsnittet för de senaste tio åren. Detta är glädjande nyheter för försäkringstagarna i dessa företag, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

image001.png

Försäkringssnack · Fem snabba frågor om den svenska försäkringsmarknaden 2023