Logotype for print

Den goda avkastningen fortsätter under första kvartalet

2024-05-17

Avkastningen på företagens tillgångar uppgick till 3,5 procent under det första kvartalet 2024. Det är något lägre än avkastningen för det sista kvartalet 2023 då avkastningen uppgick till 4,2 procent. Det visar statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag.

Jonas Söderberg, ekonom

Under det första kvartalet 2024 var avkastningen på de tillgångar som svenska livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag förvaltar 3,5 procent. Under den senaste 10-årsperioden har den genomsnittliga årliga avkastningen varit 6,3 procent. Avkastningen på tillgångarna var 7,1 procent under 2023.

- Den starka utvecklingen på aktiemarknaderna under slutet av förra året har fortsatt under 2024. Detta är den främsta orsaken till den goda avkastningen under årets första kvartal, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

image001.png