Logotype for print

Sjö- och annan transportförsäkring fortsatte öka under 2022

2023-05-04

Marknaden för sjö- och annan transportförsäkring har fortsatt att öka under 2022. I slutet av förra året uppgick den totala premieinkomsten till närmare 2,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2021.

Sjö- och annan transportförsäkring är en global marknad som påverkas starkt av vad som händer i vår omvärld. Kriget i Ukraina och de olika sanktionerna som införts har haft stor betydelse för de globala handelsflödena och påverkar möjligheterna att försäkra transporter i de krigförande ländernas närområde.

Den svenska försäkringsmarknaden har fortsatt att öka och följer därmed den internationella trenden. I slutet av förra året uppgick den totala premieinkomsten för svensk sjö- och annan transportförsäkring till närmare 2,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2021. Det är framför allt premier till ansvarsförsäkring som har ökat (+21 procent).

- Sjö- och transportsektorn har under året fått förhålla sig till helt nya förutsättningar i vår omvärld med kriget i Ukraina men också med ökade risker för naturkatastrofer och begräsningar i möjligheter till återförsäkring, säger Niklas Bengtsson, ordförande i Svensk Försäkrings sjöutskott.

Alandia, If Skadeförsäkring och HDI Global Specialty är de största företagen på den svenska marknaden för sjö- och annan transportförsäkring och står tillsammans för mer än två tredjedelar av marknaden (68 procent).sjönyhet_stats.png