Logotype for print

God avkastning första halvåret 2023

2023-09-05

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att den genomsnittliga avkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar var +1,5 procent under det andra kvartalet 2023.

Under det andra kvartalet 2023 var avkastningen 1,5 procent vilket ger en avkastning på 4,2 procent för det första halvåret 2023. Som jämförelse var avkastningen – 7,2 procent under 2022. Den genomsnittliga årliga avkastningen har under de senaste tio åren varit 6,4 procent.   

Jonas Söderberg, ekonom

– Den goda avkastningen under första halvåret är främst en följd av uppgångarna på aktiemarknaderna i Sverige och globalt under inledningen av året, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

totalavk.png