Logotype for print

Efterfrågan på barnförsäkring fortsatt hög

2023-05-31

Enligt ny statistik från Svensk Försäkring så är efterfrågan på barnförsäkringar fortsatt hög. Ungefär hälften av alla barn och unga har en barnförsäkring.

Drygt 1,5 miljoner barn och unga i Sverige har en individuell barnförsäkring. Sedan 2013 har andelen barn och unga med individuella barnförsäkringar ökat från 49 procent till 50 procent (2022). Ungefär hälften av alla barn och unga har alltså en individuell barnförsäkring idag.

Antalet individuella barnförsäkringar har de senaste tio åren ökat med 7 procent. Antalet barn och ungdomar i Sverige som inte är äldre än 25 år har under samma period ökat med knappt 5 procent.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

– Det är positivt att många inser fördelarna med att teckna en barnförsäkring. Individuella barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

De flesta barnförsäkringar kan behållas till dess att den försäkrade fyller 25 år.

Barnförsäkringar gäller för ett år i taget och förnyas varje år och ofta fungerar dessa försäkringar som en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan tecknas både som en individuell försäkring och som en gruppförsäkring. Drygt 333 000 barn har en gruppförsäkring, varav en del även har individuell försäkring.

En individuell barnförsäkring är mer omfattande än en gruppförsäkring, och vilka ersättningsmöjligheter som finns beror på villkoren i försäkringsavtalet och det försäkringsbelopp som är avtalat.