Logotype for print

Den positiva utvecklingen för totalavkastningen fortsätter

2023-05-17

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att den genomsnittliga totalavkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar var +2,7 procent under det första kvartalet 2023.

Efter att de tre första kvartalen 2022 uppvisat negativ totalavkastning var avkastningen positiv under året sista kvartal. Denna utveckling fortsatte under första kvartalet 2023 med en avkastning på 2,7 %.

Jonas Söderberg, ekonom

– Trots viss turbulens på de finansiella marknaderna var totalavkastningen god under årets första kvartal. Avkastningen är främst en följd av uppgångar på aktiemarknaderna i Sverige och globalt under inledningen av året, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

totalavkastningaq1.png