Logotype for print

Försäkringsbranschen avslöjade bedrägeriförsök till ett värde av 578 miljoner kronor

2023-02-28

Under 2022 utredde försäkringsbolagen 8 875 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 578 miljoner kronor. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring publicerar idag.

Mats Galvenius, vvd Svensk Försäkring

- Försäkringsbedrägerier har ett högt mörkertal. Varje år betalar branschen ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäk­ringsbedrägerier utgör 5 – 10 procent av dessa utbetalningar, säger Mats Galvenius, vvd Svensk Försäkring och vd Larmtjänst.

Varje år betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut ersättning i mer än 3 miljoner skadeärenden. Bara 0,3 procent av skadefallen blir föremål för bedrägeriutredning av försäkringsbolagen.

Under 2022 utredde försäkringsbolagen 8 875 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 578 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2021 då bolagen avböjde skador till ett värde av 505 miljoner kronor.

- Det är främst inom försäkringskategorierna motor-, företag- och personskador som vi ser en ökning av värdet på de avböjda skadeutbetalningarna, säger Mats Galvenius.

bedrägeri 2023.png

Den vanligaste orsaken till att försäk­ringsbolaget avböjer utbetalning av skadeersättning är att försäkringsfallet inte har inträffat eller inte kan styrkas. 41 procent av de misstänkta bedräge­rifallen avböjdes under 2022 på denna grund. Den näst vanligaste orsaken är att försäkringstagaren har lämnat oriktiga uppgifter (23 %).