Logotype for print

Tjänstepensionsföretagen står för nästan hälften av tjänstepensionsmarknaden

2022-02-16

De försäkringsföretag som hittills har ombildats till tjänstepensionsföretag står för 45 procent av tjänstepensionsmarknaden. Det visar ny statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag.

År 2019 infördes ett nytt regelverk för tjänstepensionsföretag och hittills har 13 tidigare livförsäkringsföretag och 2 tidigare skadeförsäkringsföretag ombildats till tjänstepensionsföretag. Tillsammans står de för knappt hälften av premierna till tjänstepensionsförsäkringar. Under 2021 inbetalades (för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar) 97,7 miljarder kronor (45 procent) till tjänstepensionsförsäkringar i tjänstepensionsföretag och 117,1 miljarder kronor (55 procent) till tjänstepensionsförsäkringar i livförsäkringsföretag.

– Av premieinbetalningarna till de konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringarna står tjänstepensionsföretagen för 38 procent och livförsäkringsföretagen för 62 procent, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker vid Svensk Försäkring.

Anm.: En konkurrensutsatt försäkring innebär att arbetsgivare eller anställd kan välja mellan flera försäkringsgivare. Det finns även ej konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringar, där denna möjlighet inte ges. Utöver vissa tjänstepensionsförsäkringar så räknas Alectas sjukförsäkringspremier och samtliga premier till Afa Livförsäkring som ej konkurrensutsatta.

Följande företag har ombildats till tjänstepensionsföretag fram till 2022-02-14:

Tjänstepensionsaktiebolag

Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag

Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag

Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag

AMF Tjänstepension AB

KPA Tjänstepension AB (publ)

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ)

Tjänstepensionsförening

FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa, Tjänstepensionsförening

Kåpan Tjänstepensionsförening

Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

PP Pension Tjänstepensionsförening

SPK Pension Tjänstepensionsförening

Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

VFF Pension Tjänstepensionsförening

Ömsesidigt tjänstepensionsbolag

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt