Logotype for print

Tänd ett ljus, men tänk på brandriskerna

2022-11-28

Under advents-, jul- och nyårshelgerna kan det vara bra att tänka lite extra på de brandrisker som finns i hemmet och på arbetsplatsen.

Ta för vana att kolla dina brandvarnare och har du ingen brandsläckare eller någon brandfilt så kan det vara en bra julklapp till dig själv eller kanske till någon annan i din närhet.

Bränder innebär, förutom fara för liv, även risk för omfattande skador i till exempel bostaden eller på arbetsplatsen. Det kan ta lång tid att återställa skador som uppstått vid bränder och vissa kära föremål kanske försvinner för gott. Var därför medveten om de risker som finns när du tänder levande ljus eller avfyrar fyrverkerier och lämna aldrig spisen utom uppsikt när den används.

Visste du att från försäkringsbranschens statistik ser vi att det under 2021 inträffade

  • runt 360 brandskador på grund av levande ljus. För dessa skador betalades det ut nästan 46 miljoner kronor i ersättning.

  • 650 brandskador vid eller runt spisar, vilket det utbetalades 65 miljoner kronor för.

  • drygt 150 brandskador på grund av fyrverkerier. För dessa betalade försäkringsföretag ut 104 miljoner kronor i ersättning.

Uppgifterna ovan avser endast de skador på försäkrad egendom som täcks av hem-, villa-, fritidshus- samt företags- och fastighetsförsäkringar och det innefattar endast de skador som försäkringsföretagen har betalat ut ersättning för. Det totala antalet brandskador som orsakats av levande ljus, spisar och fyrverkerier är därmed med största sannolikt större.