Logotype for print

Negativ avkastning under årets första sex månader

2022-08-31

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att avkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar var –8,5 procent under det första halvåret 2022.

Den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar var -4,6 procent under det andra kvartalet 2022. Som jämförelse var avkastningen under första kvartalet 2022 –4,1 procent och –5,9 procent under första kvartalet 2020 i inledningen av pandemin.

Fram till slutet av juni har totalavkastningen i år varit –8,5 procent. Totalavkastningen var exempelvis runt –7 procent 2008 i samband med den globala finanskrisen. Den genomsnittliga årliga avkastningen för den senaste tioårsperioden (2012 – 2021) på 7,9 procent faller till runt 6,5 procent om första halvåret 2022 inkluderas.

Jonas Söderberg, ekonom

- Den låga avkastningen hittills i år kan till stor del förklaras av att den svenska aktiemarknaden föll med runt 30 procent under denna period. Även aktiemarknader i övriga världen har gått ned. Faktorer som påverkat aktiemarknaderna negativt är främst Rysslands krig mot Ukraina och högre räntor i spåren av den höga inflationen, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Anm.: Totalavkastningen är beräknad som ett medelvärde av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens avkastningar, viktat med marknadsvärdet på de tillgångar som företagen förvaltar. Före 2008 rapporterades endast årlig avkastning. För 2022 avser den årliga avkastningen (i gult) de två första kvartalen under 2022.