Logotype for print

Negativ avkastning till följd av Ukraina-kriget

2022-05-25

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att avkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar var – 4,1 procent under det första kvartalet 2022. Det är bland de lägsta avkastningarna som varit under ett enskilt kvartal under de senaste tio åren.

Den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar var -4,1 procent under det första kvartalet 2022. Avkastningen under fjärde kvartalet 2018 låg också runt –4,1 procent och under första kvartalet 2020 i inledningen av pandemin var den –5,9 procent. Den genomsnittliga årliga avkastningen för den senaste tioårsperioden (2012 – 2021) på 8 procent faller till runt 7 procent om det första kvartalet 2022 inkluderas.

Jonas Söderberg, ekonom

- Att avkastningen under det första kvartalet i år blev negativ beror till stor del på nedgångarna på aktiemarknaderna i Sverige och i övriga världen till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det ska också kommas ihåg att avkastningen för 2021 var historisk hög (15,6 procent), säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Anm.: Totalavkastningen är beräknad som ett medelvärde av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens avkastningar, viktat med marknadsvärdet på de tillgångar som företagen förvaltar.