Logotype for print

Tradförsäkring störst men fond- och depåförsäkring växer

2021-03-09

Placeringar som tillhör fond- och depåförsäkring utgör en allt större andel av livförsäkringsföretagens placeringstillgångar, men fortfarande är traditionell livförsäkring störst. Det visar Svensk Försäkrings statistik över placeringstillgångar som publiceras idag.

Livförsäkringsföretagens tillgångar knutna till depåförsäkring har ökat under 2020, med 9 procent under det senaste kvartalet och hela 36 procent under det senaste året. Motsvarande värden för fondförsäkring är 4 procent senaste kvartalet och 7 procent senaste året. Traditionell livförsäkring har ökat med 3 procent under senaste kvartalet och 4 procent senaste året.

– Även om storleken på tillgångar knutna till depåförsäkring har ökat på sistone så utgör de fortfarande bara drygt 9 procent av livförsäkringsförsäkringsföretagens totala tillgångar. Majoriteten av tillgångarna, 61 procent, avser traditionell livförsäkring och resterande 29 procent avser fondförsäkring, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

pt_2020.png

Det finns dock en trend att andelen av tillgångarna som utgör traditionell livförsäkring minskar. Denna andel har minskat från 71 procent 2015 till 61 procent vid slutet av 2020. Istället har andelen som utgörs av fondförsäkring ökat, nämligen från 24 procent 2015 till 29 procent. Under samma period har andelen som utgör depåförsäkring ökat från 5 procent till mer än 9 procent, där den stora förändringen har skett under 2020.

Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken för den framtida pensionen och sparandet. Vid livtraditionell försäkring är det försäkringsföretaget som väljer hur kapitalet ska förvaltas och det är försäkringsföretaget som bär finansiella risken för den framtida pensionen och sparandet.

Jonas Söderberg, ekonom

– Att andelen tillgångar som utgör fondförsäkring och depåförsäkring ökar gör det allt viktigare att analysera dessa placeringar separat. Annars kan felaktiga slutsatser dras om livförsäkringsföretagens risktagande. Därför redovisar Svensk Försäkring numera placeringstillgångarna så att fondförsäkring kan exkluderas. Detta görs både för branschen totalt och för respektive försäkringsföretag, säger Jonas Söderberg. 

Dessutom redovisas i denna statistik den sammanlagda storleken på de tillgångar som utgör depåförsäkring. Tillgångar knutna till depåförsäkring kan dock inte särredovisas per tillgångsslag.

De svenska livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick vid årsskiftet till sammanlagt 4 996 miljarder kronor, varav 473 miljarder kronor avser depåförsäkring och 1 456 miljarder kronor avser fondförsäkring. Livförsäkringsföretagens totala tillgångar har ökat med 4 procent under det senaste kvartalet och 7 procent senaste året.