Logotype for print

Självklart att vårdresurser kan styras om till akut vård

2020-03-24

Den nu pågående pandemin med corona-viruset kommer att ställa svensk hälso- och sjukvård under mycket stor press de kommande månaderna. För försäkringsbranschen är det självklart att vårdresurser kan behövas styras om från planerad vård inom sjukvårdsförsäkringen för att på olika sätt underlätta för akutsjukvården.

Den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen utförs alltid av privata vårdgivare. Den utförs aldrig inom den offentligfinansierade vården. En stor andel av insatserna inom sjukvårdsförsäkringen handlar om behandling och besök hos fysioterapeuter, naprapater och psykologer/psykoterapeuter.

Akutsjukvård, intensivvård eller palliativ vård utförs inte inom sjukvårdsförsäkringen. Den typen av insatser utförs endast inom den offentliga vården. Sjukvårdsförsäkringen gäller inte heller för utredning och behandling av COVID-19. Det följer av att COVID-19 omfattas av smittskyddslagen.

- Den vård som bedrivs inom sjukvårdsförsäkringen är planerad så kallad elektiv specialistvård och uppgår till omkring 1 % av kostnaderna för vård i Sverige. För försäkringsbranschen är det självklart att vårdresurser kan behöva styras om från sådan planerad vård som utförs inom försäkringen för att på olika sätt underlätta för akutsjukvården inom den offentliga sektorn, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Vård inom sjukvårdsförsäkringen finansieras endast med försäkringspremier. De betalas antingen av arbetsgivare, som väljer att teckna en försäkring för sina anställda, eller av enskilda individer som kan teckna försäkringen som en gruppförsäkring, exempelvis via sitt fackförbund, eller som individuell försäkring.

Vårdföretagarna, som är en branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, har skickat åtgärdsförslag till regeringen, landets samtliga regioner och kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det handlar om åtgärder som skulle underlätta och möjliggöra för privata vård- och omsorgsföretag att bistå regioner och kommuner.

- Mer konkret kan det handla om att privata vårdgivare bistår med personal inom anestesi/IVA som krävs för att utföra operationer som kräver narkos och/eller att privata vårdgivare utför operationer och andra vårdinsatser som akutsjukhusen i ett pressat läge inte kan hantera då de är hårt belastade av svårt sjuka patienter. Det kan leda till att försäkringspatienter får vänta längre på vård.