Logotype for print

Ännu en utredning minskar inte vårdskulden

2020-08-19

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Svensk Försäkring menar att utgångspunkten för utredningens uppdrag är tveksam eftersom privata sjukvårdsförsäkringar kan bidra till att beta av den vårdskuld som byggts upp.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade i slutet av mars i en rapport, som skrivits på uppdrag av regeringen, att patienter med sjukvårdsförsäkringar har kortare väntetider, men att det är svårt att ge ett entydigt svar på om sjukvårdsförsäkringen leder till undanträngning av patienterna i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Den 18 augusti tillsatte regeringen ytterligare en utredning som ska lämna förslag som säkerställer att ”… patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan sådan försäkring.

- Uppdraget är märkligt formulerat - patienter med privat sjukvårdsförsäkring får aldrig vård inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Vi tycker även att det är märkligt att regeringen tar sin utgångspunkt i att det skulle förekomma undanträngning trots att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redan har konstaterat att det inte går att ge ett entydigt svar på att så är fallet, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Den vård som ges inom försäkringen utförs endast av privata vårdgivare. Den ges aldrig inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Tvärtom frigör patienter med sjukvårdsförsäkring resurser för den offentligt finansierade vården i och med att de går ur den offentliga kön.

Sjukvårdsförsäkringen finansieras med premier och det vanligaste är att arbetsgivare betalar premien för alla sina anställda. Premien finansierar all den vård som utförs inom försäkringen inklusive vårdplanering och administrativa kostnader. Försäkringsbranschen bidrar på så sätt med över 3 miljarder kronor till vården varje år.

- Från försäkringsbranschens sida kan vi konstatera att många, inte minst småföretagare, upplever att tillgängligheten inom den offentligt finansierade vården är låg. Det finns också ett stort behov av hjälp och stöd med förebyggande insatser hos arbetsgivare. Där fyller sjukvårdsförsäkringen en viktig roll.

De vanligaste behandlingarna inom sjukvårdsförsäkringen är besök hos fysioterapeuter, naprapater och psykologer/psykoterapeuter. Akutsjukvård, intensivvård eller palliativ vård utförs inte inom sjukvårdsförsäkringen.

- En stor del av de insatser som utförs inom sjukvårdsförsäkringen är behandling av exempelvis värk i nacke och rygg. Om det konstateras att det behövs en operation kan väntetiderna inom den offentligt finansierade vården uppgå till 90 dagar, vilket av många småföretagare upplevs vara alltför länge. Det kan leda till att hela verksamheten går i konkurs.