Logotype for print

Fortsatt stort intresse för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar

2020-04-27

Drygt 681 000 personer omfattas i dag av en sjukvårdsförsäkring. De flesta har den genom sin arbetsgivare. Det gäller för närmare 6 av 10 av de försäkrade.

Intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. De allra flesta som omfattas av sjukvårdsförsäkring är i arbetsför ålder (15-74 år). I slutet av 2019 hade drygt 681 000 personer en sjukvårdsförsäkring vilket motsvarar närmare var sjunde sysselsatt . Närmare 6 av 10 har den genom sin arbetsgivare. 

—En förklaring till det stadigt ökade intresset för sjukvårdsförsäkring kan vara att försäkringsbolagen hela tiden arbetar med att förbättra och anpassa produkten efter de behov och önskemål som kunderna har. Ett exempel på det är att allt fler behandlingar, givet att det fungerar med hänsyn till diagnosen, sker digitalt på kundernas begäran, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

De allra flesta försäkringarna tecknas av arbetsgivare för alla sina anställda. Motivet är att det är en del i det ansvar som arbetsgivare har för arbetsmiljön. Försäkringen fungerar ofta som ett komplement till företagshälsovård.

— Den fortsatta ökningen är ett tecken på att många arbetsgivare uppfattar försäkringen som en bra produkt. Den fyller också en viktig roll för arbetsgivarna i att uppfylla deras arbetsmiljöansvar när det kommer till förebyggande insatser och rehabilitering, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.