Logotype for print

Ersättning från allriskförsäkringen vanligast men vattenskador dyrast

2020-06-25

Under 2019 fick hushållen ersättning för 373 000 skador från sin allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring, till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Dyraste skadorna inom hem-, villa-, fritidshus- och båtförsäkringar var dock vattenskador, där försäkringsutbetalningarna uppgick till drygt 2,7 miljarder kronor.

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll fick en försäkringsutbetalning under 2019 var för en så kallad allriskskada, vilket täcks av en allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring. Under 2019 inträffade nästan 373 000 allriskskador, vilket motsvarar drygt 40 procent av samtliga skador inom hem-, villa-, fritidshus- och båtförsäkringar. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 1 miljard kronor i skadebelopp.

En allriskförsäkring ingår ofta i hem- och villaförsäkringar och gäller om man råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Man kanske tappar kameran i marken vid resa eller glömmer mobilen på bussen, säger Kajsa Lindell, analytiker på Svensk Försäkring.

De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 2,7 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadebeloppen uppgick till nästan 2 miljarder kronor.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen inkluderar avsatta reserver för oreglerade men kända försäkringsfall.