Logotype for print

Svensk Försäkring positiv till ändrad näringslivskod mot mutor

2019-10-17

Institutet mot mutor (IMM) arbetar mot korruption i näringslivet. IMM har föreslagit ändringar i dess kod mot mutor. Som stödjande medlem i IMM vill Svensk Försäkring bidra aktivt i revideringsarbetet.

Svensk Försäkring lämnar synpunkter på IMMs förslag till ändringar av koden mot mutor, och föreslår bland annat att det ska göras tydligare hur man ska göra bedömningen av om en förmån är tillåten eller otillåten. I den nya koden finns ledning för kontroll av mellanhänder. I den delen anser Svensk Försäkring att det vore det positivt om IMM kompletterar med exempel för att det ska bli lättare att bedöma vilka som ska betraktas som mellanhänder och för vilka de föreslagna kontrollerna inte behöver göras.

I syfte att lägga ytterligare tyngd bakom branschens åtgärder för att motverka mutor antog Svensk Försäkrings styrelse 2018 en rekommendation mot mutor och andra otillbörliga förmåner.