Logotype for print

Två tekniska rekommendationer har uppdaterats

2018-12-12

Svensk Försäkrings tekniska rekommendationer FTR 110 om brandlarm och FTR 128 om fast släckanläggning på buss har ändrats

FTR 110 om brandlarm har ändrats så att villkoren vid tillfällig bortkoppling eller fel ska gälla vid all bortkoppling eller fel vid larmöverföring.

FTR 128 om fast släckanläggning preciserar nu att den gäller för buss med förbränningsmotor som helt eller delvis drivs med flytande bränsle. En anläggning ska utöver tidigare krav även uppfylla UN ECE 107:6. Försäkringstagaren ska säkerställa att föraren är utbildad på släckanläggningen och väl insatt i hur man använder den. Om det upptäcks fel och brister vid en funktionskontroll ska försäkringstagaren omgående låta åtgärda det.