Logotype for print

Svensk Försäkrings omvärldsrapport: Försäkringar – för en trygg och hållbar utveckling

2018-12-03

Rapporten innehåller bland annat en analys av den ekonomiska utvecklingen och en genomgång av aktuella regleringsfrågor. Dessa avsnitt presenterades på ett seminarium den 4 december.

Omvärldstrender 2019: Försäkringar – för en trygg och hållbar utveckling är namnet på årets omvärldsrapport. Rapporten innehåller fem avsnitt. Dels en ny analys av den ekonomiska utvecklingen och konsekvenserna för försäkringsföretagen. Dels en genomgång av den omfattande reglering som försäkringsföretagen omgärdas av och de allt större utmaningarna att efterleva alltmer komplexa regler. Dessa två avsnitt presenteras vid ett seminarium idag.

I årets rapport finns ytterligare tre avsnitt. Det första behandlar hållbarhet och utvecklingen av reglering på området. Det andra handlar om betydelsen av att vara rätt försäkrad. Slutligen behandlas cyberangrepp och hur risken för cyberangrepp kan försäkras. Dessa tre avsnitt kommer att presenteras vid kommande seminarium under 2019.