Logotype for print

Svensk Försäkring slår hål på myter om sjukvårdsförsäkringen

2018-02-06

Svensk Försäkring kommer från och med idag att granska några vanliga myter om sjukvårdsförsäkringen och försöka reda ut vad det egentligen är som gäller. Syftet är att skapa grund för en rak och ärlig debatt om sjukvårdsförsäkringen.

Det finns ett brett stöd för en offentligt finansierad välfärd i Sverige. Att alla har tillgång till vård på lika villkor oavsett social och ekonomisk status eller bostadsort är en självklarhet i det svenska välfärdssamhället.

Sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den skattefinansierade vård som vi får via landstingen. Under senare år har antalet sjukvårdsförsäkringar stadigt ökat. I det läget är det naturligt att det uppstår en lång rad frågor kring vad det kan betyda för det svenska välfärdssamhället: Hur påverkas vården för de som inte har någon sjukvårdsförsäkring? Blir vården mindre jämlik? Går försäkringspatienter före landstingets patienter i kön?

Svensk Försäkring kommer att granska några vanliga myter om sjukvårdsförsäkringen de närmaste veckorna. Nedan hittar du också mer information om hur sjukvårdsförsäkringen fungerar och vilka som omfattas av den samt flera rapporter som Svensk Försäkring har publicerat om sjukvårdsförsäkringen.