Logotype for print

Stormskador varierar stort mellan åren

2018-01-19

SMHI varnade i veckan för ett blåsigt väder och snöfall på många håll, flera klass-1-varningar utfärdades, bland annat för storm i Lapplandsfjällen. Under det senaste året har 9 500 skador anmälts till försäkringsbolagen som orsakats av någon form av naturskada. Antalet anmälda skador varierar dock mycket både över åren och mellan olika månader. Det är framför allt antalet stormskador som varierar stort.

Svensk Försäkrings statistik över försäkringsersättningar vid naturskador visar att svårt väder kan medföra skador för hushåll och företag. Vanligast är att skador drabbar hushåll genom vatten eller stormskador. Företag som drabbas får dock ett högre skadebelopp, vilket beror på att skadorna oftast är mer omfattande inom företag än inom hushåll.

Statistiken visar också att variationerna i hur storm eller andra naturskador drabbar hushåll eller företag är mycket stora. Förra året anmäldes 9500 skador till försäkringsbolagen, medan året dessförinnan anmäldes 20 100 skador orsakade av något naturfenomen.