Logotype for print

Proposition om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring överlämnad till riksdagen

2018-03-20

Regeringen överlämnar i dag propositionen om Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat ett förslag om att förmånsbeskatta anställda motsvarande värdet av premien om de har en sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren. Propositionen kommer att beredas i Skatteutskottet den 19 april och datum för beslut i riksdagen är satt till den 16 maj. Ikraftträdande är satt till den 1 juli i år.

Regeringen driver igenom förslaget trots en omfattande remisskritik från bland annat arbetsgivare och vårdgivare. 7 av 10 remissinstanser har riktat skarp kritik mot förslaget. Kritiken har huvudsakligen sin grund i att försäkringen utgör en viktig arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärd och att den är en viktig komponent i arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete. Regeringens svar är att förmånsvärderingen ska göras utifrån en proportionering av försäkringens beståndsdelar.

- Försäkringsföretagen försöker nu göra en bedömning av vilka delar inom försäkringen som i någon mening kan anses ligga inom ramen för vad som är företagshälsovård, förebyggande arbete och rehabilitering respektive inte gör det. En närmast hopplös uppgift eftersom det saknas en skattemässig definition av rehabilitering och förebyggande behandling. Det blir en fråga för rättstillämpningen att genom praxis sätta ramar för vad som utgör skattefria insatser. Där den anställde i slutänden riskerar att hamna i kläm om Skatteverket gör en annan bedömning än försäkringsbolaget, säger Eva Erlandsson, ekonom på Svensk Försäkring.

Det är ännu oklart om förslaget kommer röstas igenom i riksdagen, och om några förändringar kommer att ske i förslaget, exempelvis av genomförandedatumet på 1 juli.

- Hela den här processen skapar en stor oro för arbetsgivare och deras anställda. Arbetsgivare och anställda ska på mycket kort tid hinna sätta sig in i vad förslaget innebär och de anställda ska därtill ta ett beslut om de vill behålla försäkringen eller inte före den 1 juli. Det enda rimliga i den här situationen, givet att förslaget ska införas, borde vara att flytta fram ikraftträdandedatumet till den 1 januari 2019, avslutar Eva.